OGRANAK MATICE HRVATSKE

U SVETOJ NEDELJI

 

noteGlazbeni odjel Ogranka Matice hrvatske u Svetoj Nedelji

 

U svibnju 2013. godine, pola godine nakon osnutka Ogranka Matice hrvatske u Svetoj Nedelji, započeo je s radom Glazbeni odjel, čiji su članovi profesionalni glazbeni reproduktivni umjetnici, amateri i ljubitelji glazbe. Voditeljica Glazbenog odjela jest pijanistica i glasovirska pedagoginja Martina Mičija Palić, a glavni je cilj Glazbenog odjela revitalizacija i zaštita hrvatske glazbene baštine, edukacija djece i mladih te isticanje značenja glazbe i stvaranje uvjeta dostupnosti kvalitetne glazbe široj publici.

Opširnije...

 

 

Parnassia militia (1622.) u izdanju Ogranka Matice hrvatske u Svetoj Nedelji

 

Parnassia militiaZbirka duhovnih koncerata „Parnassia militia“ hrvatskoga skladatelja Vinka Jelića kapitalno je djelo hrvatskoga glazbenog baroka, prvi put objavljeno u Strasbourgu 1622. godine kod izdavača Paula Ledertza. Sadrži 24 moteta i 4 ricercara. Suvremeno je kritičko izdanje nastalo zbog potrebe da se prema postulatima povijesno obaviještena izvođenja (engl. historicaly informed performance), nakon 400 godina, zainteresiranoj javnosti – glazbenicima (izvođačima), muzikolozima, ljubiteljima rane glazbe i drugima, omogući pristup izvornome notnom zapisu u suvremenome obliku prema pravilima musice ficte i time mogućnost autentičnog izvođenja ovog, nažalost, jedinog u cijelosti sačuvanoga djela Vinka Jelića. Knjiga je oblikovana na način da sadrži Riječ urednika, Predgovor, Kritičke bilješke i notnu materiju, s posebnim Appendixom u kojemu su izdvojene dionice violina za dva moteta iz zbirke. Tekstualni dio ovoga notnog izdanja s kritičkim aparatom pisan je trojezično; na hrvatskome, engleskom i njemačkom jeziku. Izdanje je objavljeno u sunakladništvu s Hrvatskim glazbenim centrom, pod pokroviteljstvom Grada Svete Nedelje, Zagrebačke županije i Grada Zagreba.