OGRANAK MATICE HRVATSKE

U SVETOJ NEDELJI

Naš hrvatski i naš strani jezik - Radionice njemačkog jezika i kulture

„Naš hrvatski i naš strani jezik“ projekt je koji obuhvaća upoznavanje sa životom, jezikom i kulturom Hrvata izvan Hrvatske, a ove će se godine posvetiti Hrvatima s njemačkog govornog područa. Projekt ukazuje na važnost osvještavanja postojanja nacionalnih manjina izvan Hrvatske, upoznavanje s njihovim jezikom, ali važan je i za intelektualan i mulitikulturalan razvoj pojedinca kroz učenje stranih jezika. Osim predavanja o Hrvatima izvan Hrvatske, konkretno Gradišćanskim Hrvatima, koje će se održati u travnju, Ogranak organizira „Radionice njemačkog jezika i kulture“ koje obuhvaćaju upoznavanje s kulturom, doprinose obrazovanju i potiču širenje horizonata i obogaćivanje kroz jedan segment nacionalnog identiteta - jezik.

Projekt Naš hrvatski i naš strani jezik obuhvaća tri dijela: dva semestra radionica njemačkog jezika i kulture te predavanje o Hrvatima na njemačkom govornom području - Gradišćanskim Hrvatima.


Radionice njemačkog jezika i kulture- 1. semestar


Radionice će se održati u trajanju od 75 sati, dva puta tjedno po dva školska sata, a započinju u ožujka i predviđa se da će trajati do kraja lipnja. Obuhvaćaju učenje njemačke gramatike, vokabulara i upoznavanje s kulturom te osposobljavaju za jezično izražavanje i svakodnevnu komunikaciju. Radionice podrazumijevaju rad i učenje njemačkog jezika prema Europskom referentom okviru za strane jezike gdje se polaznicima omogućuje da u 75 sati steknu znanje stranog jezika koje se vrednuje kao jedan jezični stupanj.


Grupa


Predviđen broj polaznika je od 15 do 20. Ovisno o predznanju zainteresiranih, formirat će se početna (A1), početka napredna (A1.2) ili napredna (A2) grupa za učenje njemačkog jezika. Predviđen je nastavak radionica u jesenskom terminu za prijavljene polaznike (viši stupanj), ali u slučaju velikog broja zainteresiranih (25-40) u drugom će se semestru (od rujna) ponoviti isti stupanj.


Kriteriji za upis


Radionice su predviđene za stanovnike Grada Svete Nedelje, srednjoškolce, studente i sve zainteresirane kojima je znanje njemačkog jezika i kulture potrebno za posao ili za vlastitu nadogradnju. Predznanje njemačkog jezika nije potrebno, niti je uvjet.


U slučaju velikog broja zainteresiranih kandidata, prednost će imati članovi Ogranka Matice hrvatske u Svetoj Nedelji, studenti, srednjoškolci, nezaposleni, a od kandidata se može zahtijevati i motivacijsko pismo.

 

Način prijave


Kandidati moraju ispuniti prijavnicu u digitalnom obliku (ispod ovog teksta) i poslati na mail ogranakmhsvn@gmail.com (kopija na: ana.lovasic@gmail.com) do 13. ožujka 2015. godine.


Upisi na radionice vršit će se nakon svečanog otvaranja radionice 13. ožujka u 19 sati u prostorijama Ogranka Matice hrvatske u Svetoj Nedelji, M. Stilinovića 17, Sveta Nedelja, a kandidati moraju donijeti:
- isprintanu prijavnicu
- fotokopiju važeće osobne iskaznice s vidljivim prebivalištem
- člansku iskaznicu (vrijedi za članove Matice hrvatske)
- 100 kn za materijale  

 

Prijavnica