OGRANAK MATICE HRVATSKE

U SVETOJ NEDELJI

23.1.2020. (četvrtak) Redovita godišnja skupština Ogranka Matice hrvatske u Svetoj Nedelji

 

Na temelju članka 18. Pravila Ogranka Matice hrvatske u Svetoj Nedelji Predsjedništvo Ogranka saziva redovitu godišnju skupštinu Ogranka Matice hrvatske u Svetoj Nedelji koja će se održati u četvrtak, 23. siječnja 2020. godine s početkom u 18:00 sati u Čitaonici Matice hrvatske u Svetoj Nedelji u Stilinovićevoj ulici br. 17 u Svetoj Nedelji.
Za Skupštinu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Skupštine
2. Izbor radnih tijela Skupštine:

     a) izbor radnog Predsjedništva
     b) izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika
     c) izbor Verifikacijskog povjerenstva

3. Izvješće verifikacijskog povjerenstva
4. Prihvaćanje dnevnog reda
5. Izvještaj predsjednice Ogranka o radu u 2019. godini – rasprava i glasovanje o izvješću
6. Financijsko izvješće za 2019. godinu s izvješćem Nadzornog odbora – rasprava i glasovanje o izvješćima
7. Plan rada za 2020. godinu – rasprava i glasovanje
8. Financijski plan za 2020. godinu – rasprava i glasovanje
9. Razno
10. Zaključivanje sjednice.


Sveta Nedelja, 15. 1. 2020.

Predsjedništvo Ogranka Matice hrvatske u Svetoj Nedelji