OGRANAK MATICE HRVATSKE

U SVETOJ NEDELJI

Izdanja Ogranka MH SVN

fundamentum silobod

deveti avion

skrapec putujem1a

 

 

rukeOdjel mladih matičara

 

Od samog osnutka Ogranka Matice hrvatske u Svetoj Nedelji imperativ je djelovanja svih odjela uključivanje djece i mladih u sve vrste programa koje naši članovi provode i organiziraju u cilju razvoja dječje kreativnosti na književnom, likovnom i glazbenom planu, uz osvještavanje važnosti pripadnosti hrvatskoj kulturi i hrvatskom nacionalnom korpusu; upoznavanjem povijesti hrvatskoga naroda i očuvanjem jezičnih raznolikosti.

Opširnije...

 

 

Predstavljanje knjige Mihaela Šiloboda Bolšića "Fundamentum Cantus Gregoriani Seu Choralis"

fundamentum silobodU utorak, 14. lipnja 2016. u velikoj dvorani Matice hrvatske u Zagrebu, Strossmayerov trg 4, održano je predstavljanje knjige Mihaela Šiloboda Bolšića "Fundamentum Cantus Gregoriani Seu Choralis" (Osnove gregorijanskog ili koralnog pjevanja).
 
Knjigu su predstavili:
  Prof. dr. sc. Katarina Koprek (urednica)
  Prof. dr. sc. Alojz Jembrih (recenzent)
  Preč. Vladimir Magić (voditelj Metropolitanske knjižnice)
  Prof. dr. sc. Marijan Steiner (recenzent)
  Martina Mičija Palić, prof. (urednica)
  Ervin Škacan, prof. (izdavač).
 
Ogranak Matice hrvatske u Svetoj Nedelji u 2015. godini pokrenuo je projekt digitalizacije djela Mihaela Šiloboda Bolšića. Jedan od glavnih ciljeva djelatnosti Ogranka zaštita je hrvatske kulturne baštine, napose one svetonedeljskoga kraja. Kao svetonedeljski župnik, Mihael Šilobod Bolšić nesumnjivo je znamenita ličnost koja zaslužuje biti zapamćena, ponajprije jer je žiteljima našega grada podario nešto više od dvadeset i šest godina požrtvovne djelatnosti u župi Presvetoga Trojstva, u kojoj službuje od 1760. do svoje smrti 1787. godine. Osim intenzivnog pastoralnog rada i truda oko uređenja župne crkve, Mihael Šilobod Bolšić zadužio je hrvatsku kulturu svojim djelima koja nam je ostavio u nasljeđe.
 
Jedno je od njih i ovaj glazbeno – teorijski priručnik "Fundamentum cantus gregoriani seu choralis", prvo djelo takve vrste u nas, koje u kontekstu društveno – političkih zbivanja osamnaestostoljetne sjeverne Hrvatske odražava značajna prosvjetiteljska nastojanja autora da znanje o glazbi učini dostupnim onima koji će se njome baviti, kako svojim suvremenicima, tako i nadolazećim generacijama.
 
Nešto više od stotinu godina Šilobodov je priručnik bio u uporabi, prvenstveno za potrebe glazbenog obrazovanja sjemeništaraca i svećenstva zagrebačke prvostolnice, a danas je sačuvan u nekoliko primjeraka, od kojih se tri čuvaju u knjižnicama i arhivima izvan Hrvatske. Čak i sačuvani primjerci, poput onog koji smo koristili za ovo izdanje, a nalazi se u Metropolitanskoj knjižnici Zagrebačke nadbiskupije pod signaturom M 19733, znatno su oštećeni. Upravo je to saznanje o propadanju ovog djela značajnog za hrvatsku glazbenu baštinu potaknulo Ogranak Matice hrvatske u Svetoj Nedelji da korištenjem suvremene tehnologije, digitalizacijom, ovo djelo sačuva za buduće naraštaje. Dobrotom prečasnog Vladimira Magića i Metropolitanske knjižnice Zagrebačke nadbiskupije djelo je ustupljeno za digitalizaciju i pretisak, na čemu smo iskreno zahvalni.
 
Ogranak Matice hrvatske u Svetoj Nedelji u travnju 2016. godine objavio je pretisak ovoga djela, uz studiju i prijevod koji je priredila prof. dr. Katarina Koprek te digitalizaciju originala.