OGRANAK MATICE HRVATSKE

U SVETOJ NEDELJI

Zdravko Škrapec: Fašnik mazohist

 
Sako leto se pojaviš
I se ljude spremeniš.
Saki oče negdo drugi biti,
Od stvarnosti se skriti.
Norija traje kednof par
Jer ponori mlad i star,
A onda gda dojdeju k sebi,
E onda je jaj si ga tebi.
Sa krivica baš je tvoja;
Prestupima nema broja!
Na galge te deneju
I na kraju vužgeju.
Zato se meni čini
da ti nisi baš čist
I da si sigurno
nekakof mazohist!
 
(Iz zbirke "Putujem")
 
zvoncari