OGRANAK MATICE HRVATSKE

U SVETOJ NEDELJI

Zdravko Škrapec: Da je meni fašnik biti

 
Da mi je jemput na leto
princ fašnik biti
I da morem
gde, kada i kuliko oču piti;
Dobil bi kluče od grada
i beskrajnu slobodu,
Niko mi nebi niš,
a dojađival bi narodu.
Ali ima jen problem,
Ne baš mali,
Na kraju bi me
Sigurno i vužgali!
Zato bu bole
da samo lafru denem
I taj jen dan
Kuliko, tuliko skrenem.
 
(iz zbirke "Putujem")
 
fasnik